Välkommen till Gläntan Unga vuxna

Tolv steg till välbefinnande

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

- En ny gemensam satsning kring målgruppen Unga vuxna -

Placeringsförfrågan

Telefon: 072 - 055 39 00
E-post: info@glantanuv.se

Är du ung vuxen och vill veta mer om vår behandling?
Är du ung vuxen och vill veta mer om våra familjehem?

Vi inkluderar ett hbtq-perspektiv i vår behandling och i våra familjehem.
Vi stärker dig i den person som du vill vara.

Gedigen kompetens med rätt fokus

Vi har samlat många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med en komplex problematik. Nu lägger vi vår samlade kompetens och fullt fokus på unga vuxna som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.

Vår verksamhet är godkänt hos Inspektionen för vård och omsorg och erbjuder utredning, vård och behandling med inriktning på unga vuxna personer som lider av alkohol, narkotika -och eller läkemedelsberoende med eller utan samsjuklighet och spelberoende.  

Vi bedriver program för kriminalitet som livsstil, återfallsprevention, spelprogram och anhörigprogram.

Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut.

Gläntan Unga vuxna har även en helt ny familjehemsverksamhet, där vi bedriver konsulentstödda familjehem för vuxna. 

Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder. Vi har valt dem som ger bäst resultat i förhållande till målgruppen unga vuxna.