Anhörigstöd

För dig som anhörig

<br>Placeringsförfrågan?


Placeringsförfrågan?

072-055 39 00

Den unges privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad placering. Många anhöriga kontaktar oss under placeringstiden för att få information om hur den unges utveckling sker. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att våra anställda ska kunna lämna information till dig som anhörig krävs den unges samtycke, då det annars föreligger full sekretess.

Definition av medberoende:

En Medberoende människa är en människa som har låtit en annans människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende”

– Medberoende kurva:

Som börjar med förnekelse, skuld och skam till att bli medveten, ser sin roll och har en önskan om att få hjälp.

– Egna konsekvenser av att vara medberoende

Försämrad ekonomi, Fritid, Familjen, Arbetet, etc..

– Möjliggörare

Inte tala om problemet, skydda personen, ge ekonomiskt stöd, Ta hand om. etc..

Lära sig att sätta gränser

Inte tillåta sig att bli utnyttjad, lära sig att säga nej, etc..

– Hur kan jag stödja min anhöriga?

Uppmuntra till framsteg, inte förebrå eller kritisera, hitta nya vägar att ha roligt tillsammans. mm

Anhörigprogram

Vi vill ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som de gör i familjen och hur de kan förändras. Genom att få insikt i detta ges hen möjligheter till förändring och ökad livskvalitet. Många tar på sig ett stort ansvar som förälder, syskon, partner, vän eller arbetsgivare. Det finns ett hopp om att den unge ska sluta missbruka. Vissa förnekar att problemen finns för att det känns lättare i stunden.

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram till:

– Anhöriga till placerade unga (familj, släkt & vänner)

– Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk

– Arbetsgivare

– Arbetskollegor

– Personer uppvuxna i en missbruksfamilj

– Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex:  handläggare i socialtjänsten, behandlingsassistenter och anställda i kriminalvården.

-Andra som önskar veta mera om konsekvenser av medberoende.

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och insikt om att du inte är ensam. Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet och tillfrisknandeprocessen.

Läs mer