Familjehem

Information

Handläggare

Intresseanmälan

Familjehem

Information

Bli Familjehem

Konsulentstödd familjehemsvård

<br>Placeringsförfrågan?


Placeringsförfrågan?

072-055 39 00

Gläntan unga vuxna familjehem från åldrarna 0-100 år jobbar för en stark teamkänsla i våra konsultationer med familjehem, placerade, socialtjänst och konsulenter.  Våra familjehem har stöd och support dygnets alla timmar. Familjehemmet och den placerade har en egen konsulent att bolla alla sina funderingar med och som kommer hjälpa dem att hantera eventuella situationer som kan uppstå.

Våra verksamheter erbjuder trygga familjehem som är noggrant utredda för att matcha höga krav till våra vårdtagare. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna med olika behov av trygghet och stöd.

Läs mer

Handläggare familjehem

Gläntan unga vuxna familjehem från åldrarna 0-100 år jobbar för en stark teamkänsla i våra konsultationer med familjehem, placerade, socialtjänst och konsulenter.  Våra familjehem har stöd och support dygnets alla timmar. Familjehemmet och den placerade har en egen konsulent att bolla alla sina funderingar med och som kommer hjälpa dem att hantera eventuella situationer som kan uppstå.  Våra verksamheter erbjuder trygga familjehem som är noggrant utredda för att matcha höga krav till våra vårdtagare. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna med olika behov av trygghet och stöd.

Varje individ som är aktuell för placering har unika behov. Vi har hög kompetens hos våra utredare för att möta dessa samt göra en god matchning med rätt familjehem med rätt konsulentstöd. Vårt mål är att ge den placerade en positiv förändring från en destruktiv miljö eller livsstil till en situation som präglas av välmående och trygghet.

Vi kan även bidra med riktade insatser, både till våra placerade och våra familjehem vid behov. Våra riktade insatser kännetecknas av att vi fokuserar på ett salutogent förhållningssätt, där friskfaktorer ses som en drivkraft i vårt stöd till den/de placerade och deras familjehem. Våra konsulenter ger utöver dessa insatser fortlöpande professionell rådgivning och stöd dygnet runt till den placerade och familjehemmet. Fokus i vår verksamhet ligger på kvalitet och effektivitet i varje placering.

Riktade insatser vid behov:

  • Stödsamtal med leg. psykoterapeut.
  • Terapeutiska samtal med psykolog
  • KBT-samtal
  • Kriminalitetsprogram
  • Återfallsprevention program
  • Anhörigstöd
  • Avlastning till våra jour- och familjehem
  • Stöd i kontakter med psykiatrin
  • Stöd i myndighetskontakter
  • RePulse

Kompetenser: Socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter, socialpedagoger, behandlingsassistenter och psykoterapeut KBT. Vi har psykiatriker och psykolog som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar under placeringstiden. Vi har även tillgång till en leg. psykoterapeut.

Läs mer

Intresseanmälan för att bli familjehem

Vill du/ni bli familjehem?

Vi välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem. Vår ambition är att vi ska kunna spegla de olika familjestrukturer som finns i samhället, där familjer lever i olika sammansättningar och har varierande boendeformer.

Funderar ni på att bli familjehem? Detta är vad ni kan förvänta er.

Först blir ni utredda som familjehem via vår privata organisation vilket är glädjande. Vi ser redan fram emot att samarbeta med er. Som ett familjehem åt oss har du stöd och support dygnets alla timmar. Du kommer få en egen konsulent att bolla era funderingar och hantera eventuella situationer som kan uppstå. Vi jobbar mot en stark teamkänsla i våra konsultationer med familjehem, placerad, socialtjänst och konsulenter.

Vad händer nu?

Ni behöver ta ut register från olika myndigheter, detta gäller alla i hemmet (inklusive barn över 18år).

De register våra utredningsmetoder kräver är:

Polisen

Fyll i blanketten HVB-hem, Misstanke- och Belastningsregistret och skicka till Polismyndigheten.

Klicka här

Försäkringskassan

Beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren.

Klicka här

Socialtjänsten

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister och lämna till socialförvaltningen i din kommun.

Blanketten ska lämnas på socialkontoret i den kommun du är skriven i.​

Mall för utdrag från socialtjänsten. 

Klicka här

Kronofogden

Beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren.

Klicka här

LOB registret

Beställ ditt utdrag via telefon.

Transportstyrelsen: 0771- 503 503

Vi vill även ha in referenser på er som familjehem, detta ska vara personer som vet hur ni är som individer och kan svara på hur ni är som familj. Denne bör ha en objektiv hållning till er som person. Vi vill ha två stycken referenser på vardera vuxen i hushållet.

Vi kommer även kontakta folkbokföringen för att se hur många som är skrivna på uppgiven adress, samt kontakta länsstyrelsen om djurhållning finns. Vi kommer sedan att träffas vid ett antal tillfällen för att kunna bilda oss en uppfattning om vilka ni är som personer och vad ni har förväntningar och förhoppningar på uppdraget och även vad som förväntas utav er som familjehem. Det vanligaste framförandet är att vi har kontakt via telefon först. Efter samtal sändes BRA-fam formulär som innehåller ett antal frågeställningar om dig och din familj. Varje vuxen person ska besvara ett BRA fam formulär som sändes via mail eller post. Med önskemål att det sändes tillbaka ifyllt innan första besöket.

Vi kommer sedan träffas vid ca tre tillfällen:

Första besöket

Vi har ett första introducerande möte där vi informerar om vad ett uppdrag som familjehem innebär. Vi utgår sedan ifrån metoden BRA fam som underlag inför fortsatt utredning. Vi kommer sedan ha en löpande dialog och ställa följdfrågor. Vi vill att ni berättar om vilka ni är som individer och vilka ni är som familj. Mötet beräknas ta ca två timmar.

Andra besöket

Vi ritar upp er familj på en familjekarta för att djupare förstå strukturen och dynamiken kring era eventuella barn och släktingar.

Tredje besöket

Vi utför en intervju så kallad Nya Kälvestenmetoden. Denna intervju är 127 frågor lång. Vi kommer inte att ställa motfrågor eller ha en diskussion. Utan kommer hålla oss strikt till intervjufrågorna som får ta max 3 timmar. Är intervjuerna inte fullständig efter tre timmar avbryts den. Intervjuerna kommer ske på neutral mark och parterna som ingår kommer ses på olika platser för att bli intervjuade samtidigt av varsin konsulent.

Intervjuerna skickas sedan in till extern part som analyserar era svar och ni för en bedömning på om ni har förmågor att ta emot placeringar. Intervjun görs enskilt och vid samma tidpunkt om det är ett par som utreds.

Jag har ju redan blivit utredd?

Om du redan har en utredning gjord är du välkommen att mejla in den till oss. Därefter behöver vi ta ställning till om den behöver kompletteras eller inte. Registerutdragen får inte vara äldre än 6 månader.  Nya referenser kommer att behövas tagas in. Vi kommer ta kontakt med er tidigare eller nuvarande uppdragsgivare.

Vi ställer höga krav på våra familjer och deras lämplighet, men vi ställer också krav på oss själva. Vi genomför löpande kvalitetsuppföljningar via SSIL, egenkontroller samt utbildning

Under placeringen i familjehemmet kan vi bistå med riktade insatser direkt till den placerade.

Våra riktade insatser kan t.ex. vara:

– Fördjupningssamtal med KBT-terapeut.

– Terapeutiska samtal med leg. psykoterapeut

– Kriminalitet som livsstil.

– Återfallsprevention

– Spelprogrammet (KBT-baserat).

Som familjehem ingår man i teamet Gläntan unga vuxna

Familjehemskonsulenten besöker familjehemmet minst en gång var tredje vecka (ibland oftare) för handledning, råd och stöd. De finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar under året. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring den placerade och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade.

Verkar detta intressant?

Hör av er så berättar vi mer om vår familjehemsverksamhet.

Läs mer