Hbtq

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
heart-1348870_640

- Gläntan Unga vuxna verkar aktivt för att göra HBTQ mer accepterat -

Vi vet att Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer ofta drabbas av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla hbtq-personer behöver därför stärkas.

Vår målsättning är att parallellt med behandling för beroende stärka och bekräfta den unges hbtq identitet. Vi vill öka hbtq-personers förtroende för vård och behandling inom missbruksvården.

För oss som arbetar på Gläntan Unga vuxna är det en självklarhet med lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck.

Hör av dig om du har frågor, så berättar vi gärna mer om vårt arbete för likabehandling och inkludering av hbtq personer i vårt samhälle.