Riktade Insatser

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

- Våra riktade insatser -

Konsultativ rådgivning med fokus
på missbruk och beroendeproblematik

Vi erbjuder enskilda samtal utifrån ett kognitivt förhållningssätt i syfte att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och kan därför leda till att individen och/eller den närstående mår dåligt. Det kan även handla om bristande motivation att ta tag i problemet eller att familjen är i behov av ett “bollplank” där motiverande samtal är mer gynnsamt. 

Samtalsrådgivning för familjer

Lever ni under känslomässigt stressande förhållanden eller brister kommunikation i familjen. Anhöriga känner sig ofta osäkra, rädda och ängsliga över vad som ska hända när man börjar prata om problemet. Du kan prata med oss och ni är inte ensamma i er situation. Vi har god kompetens och lång erfarenhet inom detta område. 

maskros42454