Om oss

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

- Vår styrka är vårt genuina engagemang -

Tillsammans vill vi göra skillnad

Nu öppnar vi äntligen vårt nya behandlingshem med 14 platser för unga vuxna 18 – 26 år med beroendeproblematik.
Vi startar även upp en ny verksamhet för konsulentstödd familjehemsvård för samma målgrupp.
Nya och spännande utmaningar, där vi tillsammans ska arbeta med och för unga utsatta personer i vårt samhälle.

Vi har fått tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva vård och behandling för unga med beroendeproblematik i den anda vi önskar. Vi har goda rutiner för systematiskt kvalitetsarbete, utvärdering, egenuppföljning samt välarbetade rutiner för att förebygga och hantera avvikelser, konflikter, hot och våld.

Vi erbjuder omgående en trygg plats genom samverkan med våra uppdragsgivare, där vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för vård och behandling utifrån den unges behov. Vi förbättrar vår behandlingsmodell med en helt ny enhet, en förberedelsefas. Detta skapar helt nya möjligheter även för unga som inte riktigt är redo att ta klivet vidare in i behandling. 

Utgångspunkten i vår behandling är Minnesotamodellens 12-stegsprogram, gruppbehandling samt kompletterande individuella KBT-samtal. Verksamheten utgår från tolvstegsmodellen, där gruppsittningar och föreläsningar är ett bärande inslag i behandlingen. Nätverksarbete och anhörigprogram finns för den unge och hens nätverk.

Vi har hög personaltäthet och dubbelbemanning dygnet runt.

Vi ser fördelar och framförallt behovet av att ha separata enheter för kvinnor och män. Vi har därför två skilda enheter.
Gläntan Unga vuxna kvinna & Gläntan unga vuxna man. Hos oss blir man blir stärkt i den person man vill vara.  

Nu står vi redo att sätta igång vårt arbete tillsammans med ett härligt gäng duktiga medarbetare.
Vi har alla ett genuint intresse för behandling av denna målgrupp.

Anna Thor

VD & Grundare av Gläntan Unga vuxna AB