Om oss

Våra dagliga ledord: Engagemang, struktur, respekt och värme

<br>Anna Thor


Anna Thor

VD & Grundare

Gläntan unga vuxna utgår från att människan är föränderlig och att det går att vända en destruktiv livssituation till att individen åter får tillträde till samhällets grundläggande normer och värderingar. Att det ska finnas en trygg plats där individen åter kan få ett sammanhang och att ett utanförskap från samhället och andra goda sociala sammanhang kan motverkas. Vi ser även att barns uppväxt ska kännetecknas av trygghet, stimulans, god omsorg och tillitsfulla relationer. Gläntan unga vuxna erbjuder omgående en trygg plats där vi har individen i centrum.

I personalgruppen finns det utbildade socionom, familjehemsutredare med källvestensutbildning, behandlingspedagog, beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter, 12-stegare, kriminalitet som livsstil, psykisk ohälsa, specialpedagog, behandlingsassistenter, sjuksköterska och psykoterapeut KBT. Vi har även tillgång till en leg. psykoterapeut och en traumabehandlare.

Andra språk
Engelska, tyska, kurdiska, persiska, dari och arabiska

Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete som möjligt där vårt fokus ligger på delaktighet hos den unge och inflytande över sin egen behandling. Vi följer uppdragsgivarens vårdplan och upprättar tillsammans med placeringsansvarig en genomförandeplan där samtliga parter är delaktiga.

Vi säkerställer en drogfri behandlingsmiljö genom provtagning med urinprov, utandning och salivprov såväl slumpmässigt som vid misstanke. Vid besök, före och efter och ledigheter. Gläntan unga vuxna har även avtal med Värmlands hundsök och genomför löpande kontroller med narkotikahundar.

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram för våra familjehem, de placerade och deras anhöriga. Detta ger en möjlighet för familjens medlemmar och andra anhöriga att få träffa andra i samma situation och dela erfarenheter.

Läs mer